A Károli központ kutatója sikeresen védte meg doktori munkáját

Kutatócsoportunk tagja, Urbán Dorottya 2023. szeptember 19-én, az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában summa cum laude minősítéssel megvédte doktori értekezését, melynek témája: Az online kurzusok készítési folyamatát megalapozó követelményrendszer kidolgozása volt. Témavezetője Lengyelné dr. Molnár Tünde volt. A Bíráló Bizottság tagjai pedig:

Elnök: Komenczi Bertalan, PhD, dr. habil., Professor Emeritus, EKKE

Opponens: Kővári Attila, PhD, dr. habil., egyetemi tanár, EKKE

Opponens: Tóth Erzsébet, PhD, egyetemi adjunktus, DE

Pótopponens: Nádasi András, PhD, ny. egyetemi docens, EKKE

Bizottsági tag: Prantner Csilla, PhD, egyetemi adjunktus, EKKE

Bizottsági tag: Kadocsa László, PhD, Professor Emeritus, DUE

Titkár: Zagyváné Szűcs Ida, PhD, egyetemi adjunktus, EKKE