Kutatók

Szűcs Kószó Izabella
Izabella 1978-ban született Szabadkán. Az egészségügyi főiskolát 2004-ben fejezte be. 2016-ban jelentkezett a Szent Pál Akadémia teológiai szakára, ahol 2021-ben osztatlan mester diplomát szerzett kitűnő átlaggal. A diplomamunkáját bibliai antroplógiából írta. Jelenleg a szabadkai Egészségügyi Középiskola sebészeti ápolástan szakoktatója, illetve a szakoktatók koordinátora. Emellett fontos egyházi tevékenységet folytat, mint például a gyermekek gyülekezeti oktatásának szervezője.

Dr. Urbán Dorottya
Urbán Dorottya 1994.12.06-án született Szabadkán. 2017-ben fejezte az alapképzést a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon, mint okleveles tanító, 2018-ban pedig az említett karon szerzett mester tanítói diplomát. Ugyanebben az éven felvételt nyert az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola, digitális pedagógia ágára. 2021-ben sikeres informatikai szaktanári vizsgát tett. 2019-óta a vajdasági e-Régió tananyagfejlesztő csapat munkatársa, számos nemzetközi és hazai konferencia előadója és publikáció szerzője.

Dr. Sütő Damir
Damir 1978-ban született Szabadkán. 2016-ban fejezte be mesterképzését a Belgrádi Egyetem Jogi Karán. A Cambridge-i Egyetem jogi iskolájában 2019-ben az angol jog és jogi módszerek szakirányú tanulmányait végezte. 2022 szeptemberében megvédte a doktori disszertációját a belgrádi Union Egyetem Jogi Karán „Az angol jog consideration doktrínája a kontinentális jogász szempontjából” témában. Számos monográfia és tudományos cikk szerzője. Több szakmai és tudományos konferencián vett részt itthon és külföldön. A francia nemzetközi Expertise France állami ügynökség munkatársa. Beszéli a francia és angol nyelvet.

Dr. Mondovics Gábor
Született: 1972. December 22. Budapest, Magyarország
A 1990-s évek közepén kezdtem egyetemi tanulmányaimat. A szláv nyelvészettel, törtenelemmel, vallással és kultúrával ekkor ismerkedtem meg – tanulmányaimat kiegeszítettem sok részképzéssel Szófiában. Ösztöndíjakkal sikerült részletesebben is megismerkedni és jobban beleszeretni a Dél-Szláv és valahai Oszmán Birodalom területén élőkel, történelmükkel. Saját költségen több hasonló tanulmányúton vettem részt. 2007 óta tanítottam Keleti Egyház történetet óraadóként egy Teologiai Főiskolán, majd Egyetemen – az alap és mester képzésen is – ahol a Balkán törtenete – vallási, kultúralis, politikai tekintetben is a tárgya volt a kepzésnek egy saját speciális kollégiumban. 

Fehér Viktor
1993-ban született Nagykikindán. Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerzett magyartanári oklevelet, majd a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszékén okleveles néprajz mesterszakos bölcsész diplomát. Jelenleg doktorandusz a Pécsi Tudományegyetemen és az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának tanársegédje. 
Szakterület: Néprajz-kulturális antropológia, művelődéstörténet, etnicitás, identitás, emlékezet, posztjugoszláv kutatások

Szűcs Csaba
Szűcs Csaba 1975-ben született Szabadkán. 2021-ben szerzett teológiai mester diplomát a Szent Pál akadémián, Budapesten. Lelkészi tevékenysége mellett a Szerbiai Karizmatikus Hit Gyülekezete országos szervezetének vezetője.

Külső munkatársak

Fic Dávid
Fic Dávid 2000-ben született a szlovákiai Homonnában. Szüleivel 2004 szeptemberében költözött Szerbiába. Az Újvidéki Egyetem Természettudományi Karának utolsó éves hallgatója biológia szakon az integrált egyetemi tanulmányok mesterfokozatán. Tanulmányai során Dávid mind a tantervi, mind a tanórán kívüli tevékenységekben kiemelkedő teljesítményt nyújtott, amit a tanulmányai kezdete óta megjelent munkái és a legmagasabb tanulmányi átlagot (10,00) elérő diáknak járó díjak is bizonyítanak. Tanulás mellett aktívan részt vesz a serdülőkkel végzett egyházi munkában is.