Nemzetközi konferencián való részvétel

A belgrádi Összehasonlító Jogi Intézet, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, valamint a Ljubljanai Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara idén szeptember 7-én és 8-án egy rendkívül jelentős eseménynek adott otthont: a Negyedik Nemzetközi Regional Law Review (Regionális Jogi Szemle) Konferenciának. A konferencia több mint húsz kiemelkedő kutatót és előadót vonzott, akik több mint tíz országból érkeztek. Az eseményen nem csak a régió (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovénia) résztvevői voltak jelen, hanem bangladesi, izraeli, dél-afrikai és mexikói kutatókat is, akik bemutatták legújabb kutatási eredményeiket.

A Károli Gáspár Protestáns Kutatóközpont kutatója, dr. Sütő Damir kiemelkedő szerepet játszott a konferencia első napján, amely az emberi jogokat állította középpontba. Dr. Sütő előadása a következő témát járta körül: „Az emberi méltósághoz való jog Nyugat-Balkánon”. Sütő kutatása nem csupán elméleti elemzésekre összpontosította az emberi méltóság szerepét a modern emberi jogok kontextusában, hanem összehasonlító elemzést is végzett a Nyugat-Balkán országainak (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Montenegró és Szerbia) alkotmányos és jogszabályi kereteiről, amelyek kiemelten foglalkoznak az emberi méltósággal. Kutatása emellett bemutatta a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságával kapcsolatos releváns jogi gyakorlatot is, amelyben a bíróság az emberi méltóság fontosságára hivatkozott döntéseiben.

A konferencia egyik legfontosabb része a nyílt vita volt, ahol dr. Sütő kutatása konstruktív és élénk véleménycserét gerjesztettek a résztvevők aktív részvételével.