Редовна сарадница Кароли центра успешно одбранила докторску дисертацију

Редовна сарадница Центра за истраживање протестантизма „Гашпар Кароли” Дороћа Урбан је 19. септембра 2023. године са одликом summa cum laude успешно одбранила своју докторску дисертацију на Католичком Универзитету Карољ Естерхази у Егеру (Мађарска). Тема њене дисертације била је „Разрада неопходних системских предуслова у припреми онлајн курсева”. Ментор у изради дисертације била је др Тинде Молнар, професор Католичког Универзитета Карољ Естерхази у Егеру.

Председник комисије за јавну одбрану докторске дисертације био је др Берталан Коменци, професор емеритус Универзитета Карољ Естерхази. Чланови комисије – опоненти били су: др Ержебет Тот, ванредни професор Универзитета у Дебрецину, те др Атила Ковари и др Андраш Надаши, обојица професори Католичког Универзитета Карољ Естерхази у Егеру. У раду комисије за јавну одбрану докторске дисертације учествовали су и др Чила Прантнер, са Универзитета Карољ Естерхази, као и др Ласло Кадоча, професор емеритус Универзитета у Дунаујварошу.

Секретар комисије за јавну одбрану докторске дисертације била је др Ида Сич, ванредни професор Католичког Универзитета Карољ Естерхази у Егеру.