Започета сарадња са Карловим универзитетом у Прагу

У Прагу је 21. априла одржан иницијални радни састанак између представника Протестантског богословског факултета Карловог универзитета у Прагу и Центра за истраживање протестантизма „Гашпар Кароли” из Суботице. Испред факултета састанку су присуствовали др Јан Росковец, декан и др Олга Навратилова, продекан за међународне и екуменске односе. Центар „Гашпар Кароли” представљао је др Дамир Шите, стални сарадник и повереник за међународну сарадњу.

Др Шите је домаћинима представио научноистраживачки рад Центра „Гашпар Кароли”, као и пројекте који се планирају у скоријој будућности. Посебна пажња посвећена је питању покретања научног часописа Центра „Гашпар Кароли”, као и предстојећим научним скуповима, између осталог јунском Кароли форуму.

Др Олга Навратилова и др Јан Росковец указали су на одређени број међународних пројеката у којима Протестантски богословски факултет већ учествује, међу којима се посебно истиче програм годишњих археолошких истраживања њихових студената у Израелу. Представници факултета исказали су јасну заинтересованост за рад Центра „Гашпар Кароли”, као и спремност за учешће у сродним пројектима.

Заједнички је закључак учесника иницијалног радног састанка о постојању значајних могућности сарадње у оквиру научноистраживачког рада између две организације. Као неки од примера наведени су учешће на научним и другим скуповима које организују две установе, чланство у уређивачким одборима периодичних и других издања, рецензији научних чланака, и овоме слично.

Протестантски богословски факултет Карловог универзитета у Прагу и Центар за истраживање протестантизма „Гашпар Кароли” из Суботице ће у наредном периоду додатно дефинисати могућности и облике сарадње између две организације.