Пројекти

ТРУБАРЕВ СЛОВЕНАЧКИ ЦРКВЕНИ ПРАВИЛНИК ИЗ 1564. ГОДИНЕ
Др Дамир Шите

Језик: енглески
Научна област: право
Циљ истраживања: Циљ истраживања је анализа начина на који је у окриљу младе словеначке реформације, проучавањем Црквеног правилника Приможа Трубара из 1564. године, дефинисан нормативни оквир локалног протестантског канонског права у односу на своје иностране, по величини много веће и територијално распрострањеније немачке узоре.
Планирано време завршетка: јун 2025. године

ВЕРСКИ ЖИВОТ И ВЕРОВАЊА НЕОПРОТЕСТАНТСКИХ ЦРКАВА ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА
Изабела Сич Косо и Чаба Сич

Научна област: еклисиологија
Језик: мађарски
Циљ истраживања: Циљ овог истраживања је да представи верска начела и свакодневну праксу верског живота појединачних мађарских неопротестантских цркава које делују на подручју Војводине.
Планирано време завршетка: септембар 2027.