Együttműködési megállapodás a prágai Károly Egyetemmel

Április 21-én Prágában találkoztak a Prágai Károly Egyetem Protestáns Teológiai Karának és a szabadkai Károli Gáspár Protestáns Kutatóközpontnak a képviselői. A találkozón részt vettek a kar dékánja, Dr. Jan Roskovec és Dr. Olga Navratilova nemzetközi és ökumenikus kapcsolatokért felelős dékánhelyettese, valamint a Károli Gáspár Protestáns Kutatóközpont állandó munkatársa és nemzetközi kapcsolatokért felelős biztosa, Dr. Sütő Damir.

Dr. Sütő bemutatta a Károli Gáspár Protestáns Kutatóközpont tudományos kutatómunkáját a házigazdáknak, valamint a közeljövőben tervezett projekteket. Külön figyelmet fordítottak a Központ tudományos folyóiratának elindítására, valamint a közelgő tudományos összejövetelekre, köztük a júniusi Károli Fórumra.

Dr. Jan Roskovec és Dr. Olga Navratilova bemutattak néhány olyan nemzetközi projeket, amelyekben a Protestáns Teológiai Kar már részt vesz, kiemelve az éves régészeti kutatási programot Izraelben. A kar képviselői egyértelmű érdeklődésüket fejezték ki a Károli Gáspár Protestáns Kutatóközpont munkája iránt, valamint hajlandóságukat a kapcsolódó projektekben való részvételre.

A találkozón megállapították, hogy a tudományos kutatómunka keretében jelentős együttműködési lehetőségek nyílnak a két szervezet között. Ilyen például a két intézmény által szervezett tudományos és egyéb összejöveteleken való részvétel, folyóiratok és egyéb kiadások szerkesztőbizottsági tagsága, tudományos cikkek ismertetése és hasonlók.

A Prágai Károly Egyetem Protestáns Teológiai Kara és a szabadkai Károli Gáspár Protestáns Kutatóközpont az elkövetkező időszakban tovább dolgozik a két szervezet együttműködési lehetőségein és formáin.