Прва публикација у штампи

Сарадници Центра за истраживање протестантизма „Гашпар Кароли” припремили су своју прву публикацију на тему „Гутенберг и протестантизам“. Издање обухвата два реферата припремљена за први међународни Кароли форум, који се одржава 24. јуна 2023. године у Суботици, као и сажетак једног од реферата писаног на енглеском језику.

Први реферат сталног сарадника Центра, др Габора Мондовича из Мађарске, представља концизну анализу балканског сегмента историје јеврејског народа, са кратким освртом на Сарајево, градом познатим и као „Мали Јерусалим”.

Други реферат, објављен на енглеском језику, исцрпно је истраживање сталног сарадника Центра, др Дамира Шитеа, у виду компаративне анализе односа теологије и права као две превасходно књижне, готово реторичке дисциплине. Издање садржи и сажет приказ датог истраживања на мађарском језику. Приказ су припремили Чаба Сич, стални сарадник Центра и Роберт Хевеши.

Прво издање Центра за истраживање протестантизма „Гашпар Кароли” биће званично представљено у оквиру Кароли форума 2023. Поред штампане верзије, публикација ће бити доступна и у електронском облику на интернет страници Центра.