Састанак са библиотечком Матичном службом

У Градској библиотеци у Суботици, 19. априла одржан је радни састанак између Естер Берењи, руководиоца Матичне службе Севернобачког округа и Чабе Сич, члана Одбора за формирање Библиотеке „Кароли”. Главна тема састанка била је посвећена идентификацији услова које Центар за истраживање протестантизма, као оснивач, треба да испуни у циљу званичног почетка рада Библиотеке „Кароли”.

Према извештају Чабе Сич, књижни фонд библиотека Центра за истраживање протестантизма садржи значајан број јединица које се користе за потребе научноистраживачког рада. Намера оснивача је да се целокупан библиотечки фонд  учини доступним јавности како у региону, тако и шире. У наредном периоду, Центар ће предузети неопходне кораке како би поднео званичну пријаву рада своје библиотеке, односно како би је учинио доступном ширем кругу корисника.

Естер Берењи указала је на околност да је Градска библиотека Суботица, као Матична служба Севернобачког округа, задужена за развој и унапређење библиотечке делатности јавних и школских библиотека на свом подручју. Матична служба, између осталог, пружа стручну помоћ библиотекама у сређивању књижног фонда, каталогизацији и унапређењу културно-просветне делатности, пружа неопходну помоћ при усавршавању библиотечких кадрова, прати и проучава стање и потребе библиотека и предлаже мере за унапређење библиотечке делатности.

Заједнички је закључак учесника радног састанка да ће обе стране учинити све што је у њиховој моћи у циљу званичног почетка рада Библиотеке „Кароли”, односно омогућавања приступа њеном библиотечком фонду већем броју корисника.