Одржан састанак на Универзитету у Аликантеу

Дана 21. септембра 2023. године је на Универзитету у Аликантеу одржан иницијативни радни састанак између представника Института за друштвени развој и мир (Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz) заједничког истраживачког центра Универзитета у Аликантеу и Универзитета Ђауме I из Кастељона и Центра за истраживање протестантизма „Гашпар Кароли” из Суботице. У име Института састанку је присуствовао проф. др Даниел ла Пара редовни професор Универзитета у Аликантеу, док је Центар „Гашпар Кароли” представљао др Дамир Шите редовни сарадник и повереник Центра за међународну сарадњу.

У радном делу састанка учесници су представили програме своје две организације указујући на неке од потенцијалних видова будуће сарадње. Примарна подручја истраживања Институт за друштвени развој и мир укључују теме попут студије мира, регионални интеграциони процеси, јавне политике, друштвени развој, сиромаштво и друштвена искљученост, те демократија и разноликост.

Током састанка заједнички је констатован велики значај размене искустава и међуинституционе сарадње у оквиру научноистраживачког рада две организације. Неки од примера потенцијалне сарадње укључују учешће на научним и другим скуповима које организују две установе, чланство у уређивачким одборима периодичних и других издања, рецензији научних чланака односно монографија, и овоме слично.

Током радног ручка организованог од стране домаћина састанка подробније су усаглашени неопходни прелиминарни кораци у циљу практичне разраде иницијалних видова сарадње између Института за друштвени развој и мир и Центра за истраживање протестантизма „Гашпар Кароли”.