Учешће на међународној конференцији

Институт за упоредно право из Београда, Правни факултет Универзитета у Печују и Правни факултет Универзитета у Љубљани организовали су у Београду Четврту међународну Regional Law Review конференцију, одржану 7. и 8. септембра ове године. У раду конференције учествовало је око двадесет излагача из преко десет држава. Поред учесника из региона (Албанија, Босна и Херцеговина, Мађарска, Румунија, Северна Македонија, Словенија, Србија, Хрватска) своје радове су представили и истраживачи из Бангладеша, Израела, Јужне Африке и Мексика.

Стални сарадник Центра за истраживање протестантизма „Гашпар Кароли” др Дамир Шите узео је учешће у раду првог дана конференције посвећеном тематици људских права, са излагањем на тему: Право на људско достојанство на Западном Балкану. У свом истраживању, др Шите је поред теоријске анализе људског достојанство као основа савременог концепта људских права, упоредио уставне и неке од законских одредби код држава Западног Балкана (Албанија, Босна и Херцеговина, Северна Македонија, Црна Гора и Србија) које се експлицитно позивају на људско достојанство. Поред карактеризације датог нормативног оквира, истраживање је обухватило и приказ праксе Европског суда за људска права у Стразбуру у представкама против држава региона у којима се суд у својим одлукама позвао на концепт људског достојанства.

У делу конференције посвећеном отвореној дискусији, истраживање др Шитеа подстакло је конструктивну размену мишљења уз активно учешће већине учесника.