Одржана седница Програмског савета

Програмски савет, стручни орган Центра за истраживање протестантизма „Гашпар Кароли” одржао је дана 10. децембра 2023. године своју редовну седницу. Седници Програмског савета претходио је припремни састанак, заказан за 29. октобар 2023. године, ком приликом је утврђен дневни ред одржане седнице.

У раду редовне седнице Програмског савета учествовало је пет од шест сталних сарадника Центра за истраживање протестантизма „Гашпар Кароли”, од којих је један узео учешће путем интернет апликације за видео-аудио укључење. Седницом савета председавао је Чаба Сич.

Програмски савет је већи део дневног реда седнице посветио питањима везаним за организацију, те тематску разраду другог међународног Кароли форума, планираног за пролеће наредне године. Савет је за датум одржавања предстојећег Форума одредио 1. јун 2024. године. Након разматрања већег броја предложених идеја те међусобног усаглашавања, закључено је да тема Кароли форума MMXXIV буде: „Протестантски светоназор – промене и изазови”.

У оквиру одржане седнице, у складу са Правилником о научноистраживачком раду, Програмски савет је једногласном одлуком у звање сталног спољног сарадника Центра за истраживање протестантизма „Гашпар Кароли” именовао Давида Фица, студента мастер студија на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду.