Одржана редовна седница скупштине

Скупштина Центра за истраживање протестантизма „Гашпар Кароли” одржала је дана 5. маја 2024. године своје редовно годишње заседање у читаоници Кароли библиотеке у Суботици. Седницом је председавала председница Центра гђа Изабела Косо Сич. 

У првом делу рада, након потврђивања записника са претходно одржане седнице, скупштина је усвојила извештаје о раду Библиотеке „Кароли”, као и Програмског савета Центра за 2023. годину.  

Гђа Моника Биркаш, члан библиотечког одбора, известила је присутне о динамици уноса библиотечких јединица у електронски каталог, као и о плановима за рад библиотеке у наредном периоду. Библиотечки фонда тренутно износи око 15.000 наслова. 

Организациони одбор Другог међународног Кароли форума упознао је чланове скупштине са до сада извршеним припремама, броју учесника, програму Форума, као и о осталим питањима везаним за одржавање датог научног скупа, заказаног за 8. јун 2024. године. 

На крају рада, скупштина је усвојила предложену допуну Статута, по којој скупштина на иницијативу председника може именовати додатног законског заступника Центра. Након усвојене допуне Статута, за законског заступника Центра изабран је Чаба Сич, редовни сарадник.