Tudományos kapcsolatfelvétel a Heidelbergi Egyetemmel

A Heidelbergi Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori Iskola tudományos asszisztense Deepa E. John és a szabadkai Károli Gáspár Protestáns Kutatóközpont nemzetközi kapcsolatokért felelős munkatársa dr. Sütő Damir 2024. június 24-én bemutatkozó találkozót tartottak a Heidelbergi Doktori Iskola székhelyén. A találkozó témája a két szervezet tudományos tevékenységének és terveinek bemutatása volt, amelynek célja az elképzelhető jövőbeli együttműködési lehetőségek feltérképezése volt.

A Heidelbergi Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori Iskola (Heidelberger Graduiertenschule für Geistes- und Sozialwissenschaften – HGGS) egy központi egyetemi intézmény a bölcsészet-, jog- és társadalomtudományok doktoranduszai számára, akik a más tudományágak kutatóival való cserét saját doktori munka fontos részének tekintik. Deepa John kiemelte, hogy a HGGS az interdiszciplináris tudományos alapprogramon túlmenően kiválasztott szemináriumokat, előadásokat, workshopokat és konferenciákat is kínál, amelyek konstruktív fórumot biztosítanak a doktorjelöltek számára saját disszertációs projektjeik átgondolásához.

Miután dr. Sütő bemutatta a Károli Kutatóközpont tevékenységét és projektjeit, a találkozó résztvevői kölcsönösen felismerték a jövőbeni tudományos együttműködés különböző pontjait. Ezzel kapcsolatban 2024 júliusára egy további találkozót is megbeszéltek dr. Astrid Windel, a HGGS ügyvezető igazgatójával és akadémiai koordinátorával.