Károli-forum

Позив за достављање радова

Центар за истраживање протестантизма „Гапшар Кароли” 24. јуна 2023. године у Суботици организује свој први међународни научни форум на тему:

ГУТЕНБЕРГ И ПРОТЕСТАНТИЗАМ

Циљ Форума је да у оквиру одабране теме промовише размену стручних и научних знања и искустава из сфере хуманистичких наука и сродних области. На Форуму се охрабрује представљање радова из следећих дисциплина: социологија, језик, књижевност, историја, образовање, музика, теологија, право, психологија, уметност, култура, мањинске студије, етнографија и овоме слично.

Моле се сви заинтересовани за учешће у раду Форума да наслов рада и кратак апстракт доставе организатору најкасније до 10. априла 2023. године. Рок за предају комплетне верзије рада је 19. мај 2023. године.

Радове је неопходно доставити организатору у складу са Упутством за ауторе. За све додатне информације потребно је контактирати организаторе Форума.

Студије које буду представљене у оквиру Кароли форума биће објављене у виду посебног зборника радова.

Све додатне информације могу се добити путем електронске поште: office@karoli.org.