Именовани први редовни сарадници

Скупштина Центра за проучавање протестантизма „Гашпар Кароли“ је на својој Првој ванредној седници, одржаној 30. децембра 2022. године, у складу са чланом 14 став 4 Статута, именовала прве редовне сараднике.

Према одредбама Статута, Центар свој научноистраживачки рад остварује ангажовањем редовних и спољних сарадника.

Редовни сарадник Центра може бити свако домаће или страно физичко лице са најмање високом стручном спремом другог степена – звање мастер. Одлуку о именовање у статус редовног сарадника Центра врши Скупштина.

У звање редовни сарадник Центра за истраживање протестантизма „Гашпар Кароли“, именовани су:

  1. Изабела Косо Сич, мастер теологије;
  2. Дороћа Урбан, докторанткиња Католичког универзитета Карољ Естерхази, Егер;
  3. др Габор Мондович, наставник Академије Светог Павла, Будимпешта;
  4. др Дамир Шите, доктор правних наука;
  5. Чаба Сич, мастер теологије; и
  6. Виктор Фехер, докторанд Филозофског факултета Универзитета у Печују.

Сваки од именованих редовни сарадника истовремено је члан Програмског савета, стручног органа Центра који утврђује програм, методологију и циљеве његовог научноистраживачког рада.