Кароли форум и представљање библиотеке

Датум: 24. јун 2023. године
Место: Суботица, Центар за истраживање протестантизма „Гашпар Кароли”
Тема: Гутенберг и протестантизам

Полазна идеја
Техника штампања покретним словима, осим што представља епохално откриће у историји културе, узима се и за један од најзначајнијих чинилаца у процесу омасовљавања и јачања протестантске реформације. Штампана ствар се већ на самом почетку показала као најпогодније средство за ширење „новог верског покрета”, али и као веома ефикасно оруђе у борби против алтернативних учења. Истовремено, идеја популаризације Светог писма путем његовог превођења и штампе на народним језицима, оставила је дубок траг у даљем развоју европске цивилизације, пре свега у процесу изградње основних контура појединих националних идентитета.

Концепт догађаја
Јунски Кароли форум замишљен је као место окупљања учеснике из области хуманистичких наука са циљем мултидисциплинарног промишљања односа реформације и штампе као симбола „великих тиража” у контексту ширих друштвених, културних, те грађанских односа. Својим радовима учесници се позивају да понуде свеже увиде како у историјске, тако и савремене особености овог односа, као и да покушају идентификовати нове тенденције које модерна средства комуникације носе са собом.

Јавни позив
Центар за истраживање протестантизма „Гашпар Кароли” позива све заинтересоване за учешће у раду Форума да доставе своје радове у складу са Упутством за ауторе. Све додатне информације могу се затражити од организатора.

Зборник радова
Студије које буду представљене у оквиру Кароли форума биће објављене у виду посебно штампаног зборника радова.

Представљање Библиотеке „Кароли”
У оквиру Кароли форума, као вид посебне свечаности, одржаће се и пригодна промоција Библиотеке „Кароли”, уз поделу захвалница свим донаторима библиотеке током 2022. године.

Програм
Програм Кароли форума можете преузети овде.