Фото конкурс

Центар за истраживање протестантизма „Гашпар Кароли” оглашава фото конкурс на тему

ГУТЕНБЕРГ И ПРОТЕСТАНТИЗАМ

Рок за достављање радова:
15. јун 2023.

Најкреативнији радови ће бити изложени у ГАЛЕРИЈИ ЦЕНТРА као саставни део програма КАРОЛИ ФОРУМА.

Организатор очекује радове које су идејно и визуелно повезане са темом конкурса
(нпр. штампарска машина, протестантска богомоља, споменици везани за протестантско наслеђе, верске књиге у антикварницама, и овоме слично)

Сваки учесник конкурса може послати до 5 (пет) радова.

Послате фотографије не могу садржати оквире, додате натписе, лого и овоме слично!

Радови се достављају у дигиталном облику искључиво на адресу електронске поште office@karoli.org.

Обавезни формат назива датотеке фотографије је:
Broj fotografije_ime_mesto stanovanja_Naziv fotografije
Пример:  1_Dunja Vojnić_Subotica_presa

Техничке информације:
Минимална димензија дуже стране фотографије мора бити 3.500 px, најмање 300 dpi, 21 x 30,5 cm (или у односу 1:1, 16:9, 4:3), у JPG формату, минимално 2 mb.

УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЈЕ БЕЗ КОТИЗАЦИЈЕ

Чланови жирија:
Наталија Полачек (председник) и Изабела Косо Сич

Материјал који буде послат након истека рока или који не одговара условима конкурса се неће разматрати.

У циљу популаризације изложбе, организатори задржавају право да приспеле радове било у електронском или штампаном облику објављују без обавезе плаћања накнаде ауторима.

Награде:
Три најбоља рада ће бити награђена књигом.

За све додатне информације молимо да се обратите на адресу електронске поште: office@karoli.org

О резултатима конкурса сви учесници ће бити обавештени путем електронске поште.

Датум оцењивања радова:
16. јун 2023. године

Датум одржавања Кароли форума:
субота, 24. јун 2023. године, од 10.00 часова