Формирана Библиотека „Кароли”

Захваљујући великодушности донатора из Републике Мађарске, у оквиру Центра за истраживање протестантизма „Гашпар Кароли”, током 2022. године формирана је интерна библиотека. Број поклоњених књига и других публикација достигао је збир од преко четири хиљада појединачних наслова.

Залагањем волонтера Центра, паралелно са пријемом књига, отпочео је и рад на уређењу простора библиотеке. Тако је током године постављена подна облога, намештене су полице за књиге, те је састављено шест столова за потребе читаонице.

Управа Центра основала је Одбор за формирање библиотеке са задатком да ради на испуњавању услова неопходних за званичан почетак рада библиотеке.

Чланови Одбора за формирање библиотеке су Моника Биркаш и Чаба Сич.

Радом израде дигиталне бази података библиотечког фонда, као и радом саме библиотеке, руководи библиотекарка Моника Биркаш.

Званично представљање Библиотеке „Кароли” планирано је за јун 2023. године.