Кароли форум MMXXIV

Датум: 8. јун 2024. године
Место: Суботица, Центар за истраживање протестантизма „Гашпар Кароли”
Тема: Протестантски светоназор – реформе и изазови

Полазна идеја
Прелаз са XV на XVI век период је оживљене храбрости људског духа да одговоре на велика питања човечанства потражи ван окошталих догматских оквира. Коперник, Леонардо, Микеланђело, Еразмо Ротердамски, Холбајн, Дирер, Макијавели, Томас Мор, те коначно и Лутер, попут свог савременика Колумба који несвесно открива један Нови свет, усуђују се да искораче из наивних, готово митских представа о свету у коме живе. Аутентична потрага за истином о свету, о човеку, довела је и до нове потраге за истином о божанству, чији је најпрепознатљивији израз европска реформација. Домашај утицаја који ће нови верски покрети имати на развој савременог друштва, можда најупечатљивије имплицира Макс Вебер када појаву капитализма доводи у директну везу са протестантском етиком.

Протестантски поглед на свет несумњиво је допринео развоју друштвених вредности попут толеранције, мултикултурализма, секуларне државе, те подстицања равноправности међу људима напуштањем средњовековног положаја клера. Међутим, у својој сада већ вишевековној повесници, протестантизам поред својих прогресивних, чак авангардних потенцијала, као што је данас све раширеније рукоположење жена за свештенике, открива и одређене тенденције тоталитарног, елитистичког, па и ксенофобичног приступа како у сусрету са оним другачијим, са светом који се не уклапа у концепте интерне правоверности, тако и у ширем друштвеном контексту. Подршка политици апартхејда у Јужној Африци је срамни пример овог другог.

Концепт сусрета
Кароли форум замишљен је као место окупљања учеснике из области хуманистичких и сродних наука са циљем мултидисциплинарног промишљања односа протестантизма и савременог човечанства у контексту ширих друштвених, културних, те општих међуљудских односа. Својим радовима учесници се позивају да понуде свеже увиде како у историјске, тако и савремене особености овог односа, као и да покушају идентификовати његове нове тенденције које изазови модерног света носе са собом.

Јавни позив
Центар за истраживање протестантизма „Гашпар Кароли” позива све заинтересоване за учешће у раду Кароли форума MMXXIV да доставе своје реферате на тему по свом слободном избору у складу са Упутством за ауторе. Све додатне информације могу се затражити од организатора.

Зборник радова
Реферати који буду представљени током Кароли форума MMXXIV биће објављени у посебном зборника радова.

Програм
Програм Кароли форума можете преузети овде.

Све додатне информације о Кароли форуму MMXXIV ће се поступно објављивати на интернет страници организатора.