Károli Fórum MMXXIV

Időpont: 2024. június 8
Helyszín: Szabadka, Károli Gáspár Protestáns Kutatóközpont
Téma: Protestáns világnézet – változások és kihívások

Az alapgondolat
A 15. és 16. század fordulója az emberi elszántság és bátorság újjáéledésének korszaka volt, amikor az emberek merészen léptek túl a megrögzött dogmatikus kereteken, hogy válaszokat keressenek az emberiség legnagyobb kérdéseire. Ebben az időszakban jelentős gondolkodók és művészek, mint Kopernikusz, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rotterdami Erasmus, Holbein, Dürer, Machiavelli, Thomas More és Luther Márton, ahogyan a kortársuk Kolumbusz Kristóf, aki akaratlanul is felfedezett egy új világot, bátran léptek ki korábbi, gyakran mitikusnak tűnő világképeikből. Ennek az új felfedező szellemnek a hajtóereje nem csupán a világról és az emberiség helyzetéről való új gondolkodásmód volt, hanem az isteni igazság újrafelfedezésének vágya is, amely leginkább az európai reformációban öltött testet. Az új vallási mozgalmak, különösen a protestantizmus, jelentős hatással voltak a modern társadalom fejlődésére, amit Max Weber a kapitalizmus kialakulásának elemzésében kifejezetten hangsúlyozott, összekapcsolva a gazdasági rendszer fejlődését a protestáns etikával.

A protestáns világnézet jelentősen hozzájárult olyan társadalmi értékek, mint a tolerancia, a multikulturalizmus, a szekuláris állam és az emberek közötti egyenlőség kialakulásához, amit a középkori papi rendszer felülvizsgálata is támogatott. Ugyanakkor a protestantizmus története során megmutatkoztak bizonyos totalitárius, elitista és idegengyűlölő tendenciák is, mint például a dél-afrikai apartheid támogatása, ami szembeállítja a progresszív lehetőségeket, mint a nők pappá szentelése, a belső ortodoxiával és a szélesebb társadalmi kontextussal.

Az esemény vázlata
A Károli Fórum a társadalomtudományok és kapcsolódó területek szakértőinek gyűjtőhelye, ahol a cél a protestantizmus és a modern emberiség viszonyának multidiszciplináris megközelítésben történő vizsgálata a társadalmi, kulturális és interperszonális kapcsolatok szélesebb keretében. A résztvevők újszerű betekintést nyújtanak ennek a kapcsolatnak a történelmi és jelenkori jellemzőibe, miközben kísérletet tesznek a modern kor kihívásaival együtt járó új tendenciák azonosítására.

Nyilvános felhívás
A Károli Gáspár Protestáns Kutatóközpont felkér minden érdeklődőt, hogy vegyen részt a fórum munkájában. A tanulmányokat a Szerzői Útmutatónak megfelelően kérjük benyújtani. Bővebb információ érdekében lépjenek kapcsolatba a Kutatóközponttal.

Kiadvány
Az MMXXIV. Károli Fórumon bemutatásra kerülő előadások egy speciális gyűjteményben jelennek meg.

A program
A Károli Fórum programjának letöltéséhez kérjük kattintson ide.

A MMXXIV. Károli Fórum kapcsolatos minden további információ fokozatosan megjelenik a szervező honlapján.