Давид Фиц

Давид Фиц рођен је 2000. године у Хумењу, Република Словачка. У Србију се доселио са својим родитељима септембра 2004. године, где и данас живи. Студент је завршне године интегрисаних академских студија на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду, на студијском програму мастер професор биологије. Током студија, Давид се истакао како на наставним тако и на ваннаставним активностима, о чему сведоче његови објављени радови, као и награде за студента са највишим просеком (10,00) које редовно осваја од почетка студирања. Поред студија, Давид је активан у црквеном раду са младима.

Објављени радови:

  1. Омладина протестантских цркава у Војводини, 2024, In: Sütő, D. (ed.), The Protestant Worldview – Reforms and Challenges: Conference Proceedings, Károli Forum MMXXIV, Subotica: Centre for Protestant Studies Gáspár Károli, pp. [111]—128. 
  2. Extracurricular Activities of Biology Students with the Aim to Promote Biology as a Science, co-author with: Pribićević, Tijana (PhD), and Lazarević, Tihomir (PhD), 2023, In: Gómez-Chova, L, González-Martínez, C., and Lees, J. (eds.), ICERI2023 Proceedings, Valencia: IATED Academy, 579—586. https://doi.org/10.21125/iceri.2023.0209
  3. Discovery Learning in Primari School: An Example of a Biology Lesson Scenario, co-author with: Pribićević, Tijana (PhD), and Županec, Vera (PhD), 2023, In: Gómez-Chova, L, González-Martínez, C., and Lees, J. (eds.), ICERI2023 Proceedings, Valencia: IATED Academy, pp. 587—594. https://doi.org/10.21125/iceri.2023.0210
  4. Утицај кадмијума на карактеристике епидермиса листа пасуља (Phaseolus vulgaris), коаутор: Новаковић, Сара, 2023, научни и стручни рад студената у школској 2022/2023. години, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет.