Чаба Сич

Чаба Сич родио се 1975. године у Суботици. 2021. године је на Академији Светог Павла [Szent Pál Аkadémiа] у Будимпешти стекао звање мастера теологије. Од 2004. године ради као свештеник. Поглавар је Харизматске цркве вере у Србији.

Објављени радови:

  1. Jog és teológia: összehasonlító elemzés – a Law and Theology: A Comparative Analysis tanulmány magyar nyelvű ismertetője (társzerző: Hevesi Róbert), 2023, In: Sütő D. (szerk.), Gutenberg és a protestantizmus – Előadások gyűjteménye, Károli fórum MMXXIII, Szabadka: Károli Gáspár Protestáns Kutatóközpont, pp. 79–94.