Dr. Urbán Dorottya

Urbán Dorottya 1994.12.06-án született Szabadkán. 2017-ben fejezte az alapképzést a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon, mint okleveles tanító, 2018-ban pedig az említett karon szerzett mester tanítói diplomát. Ugyanebben az éven felvételt nyert az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola, digitális pedagógia ágára. 2021-ben sikeres informatikai szaktanári vizsgát tett. 2019-óta a vajdasági e-Régió tananyagfejlesztő csapat munkatársa, számos nemzetközi és hazai konferencia előadója és publikáció szerzője.

Publikációk:

  1. A protestantizmus oktatásra gyakorolt hatása – az első levelezős kurzustól a korszerű módszertani elemekig, 2024, In: Sütő, D. (szerk.), Protestáns világnézet – változások és kihívások: előadások gyűjteménye, Károli Fórum MMXXIV, Szabadka: Károli Gáspár Protestáns Kutatóközpont, pp. [129]141. 
  2. Az online kurzusok elméleti háttere, 2022, Létünk 52 (3-4) pp. 81—90.
  3. A Rousseau-i gyermekkép és annak kialakulását befolyásol(hat)ó tényezők, 2021, In: Ilić, Silvia (ed.) InterKult 2020Thematic proceedings, Selected Papers from the Sixth International Conference Interculturalism in Education, Novi Sad: Pedagogical Institute of Vojvodina, pp. 69—76.
  4. Tanítás és tanulás a digitális pedagógia korában, 2020, In: Horák, Rita; et al (szerk.) Az új nemzedékek értékrendje, A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye, Szabadka: Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, pp. 559—567.
  5. Virtuális osztálytermi keretrendszerek összehasonlítása (társzerző: Chira Csongor), 2019, Oxipo 1 (2) pp. 77—88.
  6. Elektronikus postafiókok hatása a teljesítési arányra online környezetben, 2018, In: Bodáné, Kendrovics Rita (szerk.) Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban, Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötete, Budapest: Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, pp. 334—343.