Dorottya Urbán, PhD

Dorottya Urbán was born in 1994 in Subotica. In 2017 she graduated from the University of Novi Sad, Hungarian Language Teacher Training Faculty in Subotica. In 2018 she obtained her master’s degree. In the same year she started her doctoral studies at the Eszterházy Károly University in Eger, Hungary, opting for the digital pedagogy programme. In 2021. Dorottya got her teacher licensure in computer science. Since 2019 she has been actively involved in the curriculum development group of the local e-Region organization. Dorottya is a frequent speaker on national and international conferences and an author of various publications.

Publications:

  1. A protestantizmus oktatásra gyakorolt hatása – az első levelezős kurzustól a korszerű módszertani elemekig, 2024, In: Sütő, D. (szerk.), Protestáns világnézet – változások és kihívások: előadások gyűjteménye, Károli Fórum MMXXIV, Szabadka: Károli Gáspár Protestáns Kutatóközpont, pp. [129]141. 
  2. Az online kurzusok elméleti háttere, 2022, Létünk 52 (3-4) pp. 81—90.
  3. A Rousseau-i gyermekkép és annak kialakulását befolyásol(hat)ó tényezők, 2021, In: Ilić, Silvia (ed.) InterKult 2020Thematic proceedings, Selected Papers from the Sixth International Conference Interculturalism in Education, Novi Sad: Pedagogical Institute of Vojvodina, pp. 69—76.
  4. Tanítás és tanulás a digitális pedagógia korában, 2020, In: Horák, Rita; et al (szerk.) Az új nemzedékek értékrendje, A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye, Szabadka: Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, pp. 559—567.
  5. Virtuális osztálytermi keretrendszerek összehasonlítása (társzerző: Chira Csongor), 2019, Oxipo 1 (2) pp. 77—88.
  6. Elektronikus postafiókok hatása a teljesítési arányra online környezetben, 2018, In: Bodáné, Kendrovics Rita (szerk.) Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban, Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötete, Budapest: Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, pp. 334—343.