Fehér Viktor

1993-ban született Nagykikindán. Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerzett magyartanári oklevelet, majd a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszékén okleveles néprajz mesterszakos bölcsész diplomát. Jelenleg doktorandusz a Pécsi Tudományegyetemen és az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának tanársegédje.

Szakterület: Néprajz-kulturális antropológia, művelődéstörténet, etnicitás, identitás, emlékezet, posztjugoszláv kutatások.

Publikációk:

  1. Ideje lenne leülni és megírni azt, ami történt velünk. A jugoszláv néphadsereg szóbeli reprezentációja–egy veterán tiszt példája. 2019. In: Szőke Anna (szerk.): Amikó megfordút a világ. A délvidéki emberek sorsának alakulása Trianon után. Kiss Lajos Néprajzi Társaság, Kishegyes, 81–90.
  2. Kálmány Lajos és Borbély Mihály egyházaskéri „felfedezése”. A folklórgyűjtő és a mesemondó lokális reprezentációjának kialakulása. 2019. In: Szőke Anna (szerk.): Csóka, Szanád, Bijodra, Cërnabara, Vërbica. Kálmány Lajos halálának 100. évfordulójára szervezett emlékkonferencia tanulmánykötete. Kiss Lajos Néprajzi Társaság, Kishegyes, 51–62.
  3. Magyar–szerb etnikai viszonyok a Rákóczi-újratemetés idején. 2018. Tanulmányok 1: 211–225.
  4. Szokáskutatás Vërbicán. Az egyházaskériek születési, házasságkötési és temetkezési szokásai. 2016. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék.