Kollegiális lektorálás irányelvei

Tisztelt bírálók,  
Igazán nagyra értékeljük akadémikus kollegialitásukat, valamint készségüket, hogy szakértői értékelésükkel támogatják tudományos publikációink megjelentetését. 

Gyakorlati információk 

A kéziratokat Word dokumentumként (*.doc vagy *docx) továbbítjuk. 
Minden megjegyzést, észrevételt és javaslatot közvetlenül a szövegbe kell beírni, a bírálók számára legmegfelelőbb módon. Az áttekinthetőség érdekében fontos, hogy a hozzáadott anyagot következetes módon, az eredeti kézirattól egyértelműen elkülönítve rendezzük, pl. más betűszín használatával, a beírt részek kiemelésével stb. 

Ha lehetséges, erősen javasoljuk az Átnézés (Review) eszköz használatát, a Változások követése (Track Changes) opció bekapcsolásával. 

A felülvizsgált dokumentumot, beleértve a megjegyzéseket, megjegyzéseket stb., a végső értékelés elkészültéig bármikor (szükség esetén akár többször is) el lehet küldeni a szerkesztőknek. 

A végső értékelés benyújtása egy online űrlapon keresztül történik, amelyhez a szerkesztők által megadott jelszóval lehet hozzáférni. Ha ez kényelmesebb, az űrlap letölthető PDF formátumban is, amelyet kitöltve be lehet szkennelni vagy a bíráló számára legmegfelelőbb módon továbbítani a szerkesztőknek. 

Amennyiben egy adott dolgozattal kapcsolatban olyan észrevételek merülnek fel, amelyek kizárják az Ön jóváhagyását a publikáláshoz, kérjük, fontolja meg, hogy a végleges becslés benyújtása előtt visszaküldjük-e a dolgozatot a szerző(k)nek a szükséges javításokra vonatkozó megjegyzéseivel együtt. 

A kollegiális lektorálás folyamat határidejét, beleértve a dolgozatnak a szerző(k) átdolgozását követő értékelését is, a rendelkezésre álló időkeretnek megfelelően, a tudományos etikett és a kölcsönös tisztelet alapján megbeszélés tárgya. 

Etikai normák 

A publikálásra benyújtott tanulmányokat dupla vak kollegiális lektorálásnak vetik alá. 
A szerkesztők a bírálók észrevételeit, javaslatait és egyéb megjegyzéseit anonimitást biztosító módon továbbítják a szerző(k)nek. 

Amennyiben a bíráló lehetséges összeférhetetlenséget sejt, vagy ha objektivitása bármilyen módon veszélybe kerülhet, erről haladéktalanul tájékoztatja a szerkesztőket. 

A bírálónak tartózkodnia kell attól, hogy a saját szakterületén kívül eső dolgozatot értékeljen. 

Amennyiben a bíráló plágiumot vagy a tudományos etika és integritás normáinak bármilyen más megsértését észleli, erről haladéktalanul tájékoztatja a szerkesztőket. 

A bíráló a továbbított dokumentumot bizalmasan kezeli. A dolgozatban szereplő információkat és gondolatokat a bíráló a publikálás előtt semmilyen módon nem használhatja fel. 

Értékelés 

A bíráló értékelése a dolgozat minőségéről egyértelmű és tartalmaz megfelelő érvelést. 
A bíráló értékeli a dolgozat eredetiségét, azt, hogy megfelelő kutatási módszereket alkalmaztak-e, hogy a bemutatott adatok tudományos szempontból relevánsak-e, hogy a következtetések a bemutatott érvelésből következnek-e, összeegyeztethetők-e a tudományággal általában, és a vonatkozó tudományos eredményeken alapulnak-e. 
Nem várható el, hogy a bíráló egyetért a dolgozatban bemutatott következtetéssel. Elsődleges feladata annak vizsgálata, hogy a szerző(k) megfelelően alkalmazták-e az adott tudományterülethez tartozó tudományos apparátust. 

A bírálónak nem kell lektorálnia a dolgozatot. Rámutathat azonban bizonyos nyelvi problémákra, különösen az adott tudományterület szaknyelvét és terminológiáját illetően. 

A bíráló szabadon javaslatot tehet a szóban forgó dolgozat típusára (eredeti kutatás; áttekintő cikk; rövid beszámoló; nézőpont, vélemény vagy kommentár). 

A szakértői véleményezési folyamat végső értékelése az, hogy a dolgozatot elfogadják, átdolgozásra váróan elfogadottnak tekintik, vagy elutasítják.