Др Габор Мондович

Датум и место рођења:
22. децембар 1972, Будимпешта, Мађарска

Образовање:
1987–1991 Гимназија Јожеф Етвеш Будимпешта
1994–2000 Универзитет Лоранд Етвеш Будимпешта, Филозофски факултет, бугарски језик
2000–2008 Универзитет у Печују, Правни факултет
1998–2019 Академија Светог Павла, Будимпешта, богословија

Средином деведесетих година ХХ века отпочео сам своје факултетско образовање када сам се сусрео са језицима, историјом, религијом и културом словенских народа. Своје студије употпунио сам бројним специјалистичким програмима у Софији, где сам као стипендиста успео подробније да се упознам, те коначно и заволим како становнике тако и пределе Јужних Словена који су вековима били под влашћу Османског царства.

Од 2007. године радим као професор на основним и мастер студијима на предмету историја источне цркве. У оквиру овог донекле специфичног студијског програма изучавају се религијски, културни и политички аспекти историје Балкана. У свом раду сам неретко сазнања о конфликту у региону добијао на лицу места. Између осталог, имао сам прилику да учествујем у истраживачком пројекту Централноевропског универзитета (CEU) на тему ислама у Бугарској, радећи на анализи положаја и културе бугарских муслимана, тзв. Помака, настањених у реону источне Бугарске.

Објављени радови:

  1. Egy nemzet történetének balkáni vonatkozásai, 2023, In: Sütő D. (szerk.), Gutenberg és a protestantizmus – Előadások gyűjteménye, Károli fórum MMXXIII, Szabadka: Károli Gáspár Protestáns Kutatóközpont, pp. 9–25.
  2. Az utolsó római: Jusztinianosz és Theodóra császársága (társzerző: Grüll Tibor), 2018, Új exodus: teológiai és hitéleti folyóirat 25 (2) pp. 20-24.
  3. Gyorsmérleg Havanna utá: Ki engedett többet: a pápa vagy a pátriárka?, 2016, Hetek 20 (9) pp. 18-19.
  4. Ahol piros hó esett: Az evangélium helyzete Csehországban 2003, Új exodus: teológiai és hitéleti folyóirat 14 (1) pp. 84-90.
  5. Egy nemzet, egy vallás: A balkáni konfliktus vallási háttere, 2001, Új exodus: teológiai és hitéleti folyóirat 12 (7-9) pp. 37-41.
  6. Háborúban a hitért és a túlélésért: Hívők a Balkán kapujában (társzerző: Bohács Zoltán), 2001, Új exodus: teológiai és hitéleti folyóirat 12 (10-12) pp. 58-60, [61]-65.
  7. Gyors próféták, erős bölcsek: A sport és a Biblia, 2000, Új exodus: teológiai és hitéleti folyóirat 11 (1) pp. 36-39.